Start la concursul de depunere a planurilor de afaceri „ANTREPRENOR LA MINE ÎN SAT”

Concursul de depunere a planurilor de afaceri din cadrul proiectului Chioar - UNITate în DIVERSitate” a demarat!

          Proiectul „Chioar – UNITate în DIVERSitate” dă startul mult-anticipatului concurs „ANTREPRENOR LA MINE ÎN SAT” în cadrul activității 3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității marginalizate rome Remetea Chioarului, inclusiv a ocupării pe cont propriu, respectiv subactivității 3.3. Derularea concursului de plauri de afaceri „Antreprenor la mine în sat”

          În cadrul concursului, 40 de planuri de afaceri depuse vor fi selecţionate şi premiate cu o finantare de 113.600 lei pentru demararea acesteia. În vederea asigurării respectării principiilor transparenţei, egalităţii de şanse, nediscriminării şi nefavorizarea niciunui participant din cadrul comunităţii, Metodologia de concurs va fi postată pe site-ul proiectului, pe pagina de Facebook a proiectului, si va fi disponibilă la sediul Beneficiarului şi Partenerilor, astfel încât să fie accesibilă tuturor celor interesaţi.

Persoanele din grupul țintă interesate să depună planul de afaceri în cadrul concursului se vor ghida după următorul CALENDAR:

27.11.2019-16.12.2019 Depunerea Planurilor de Afaceri. Termen limită 16.12.2019 ora 16.00!

05.12.2019-19.12.2019 Jurizarea planurilor de afaceri în funcţie de depuneri

19.12.2019 Publicarea listei câştigătorilor

20.12.2019 Depunerea contestaţiilor – până la ora16.00!

20.12.2019-23.12.2019 Contestaţii / Soluţionarea contestaţiilor după evaluarea tehnico-financiară

23.12.2019 Publicarea listei definitive a câştigătorilor concursului de planuri de afaceri şi a listei de rezervă

Anexe și Metodologie

Lasă un răspuns