Reglementare a actelor de proprietate

Criterii de selecție pentru participarea la Reglementare a actelor de proprietate

Reglementare a actelor de proprietate

Intabulare: 

Persoana trebuie să îndeplienască cumulativ următoarele condiții: 

  1. Are domiciliul în comunitatea marginalizată – Remetea Chiaorului, județul Maramureș 
  2. Dorește înscrierea în cadrul acestei activități prin completarea unei cereri 
  3. Deține titulu de proprietate pe teren 
  4. Prezentarea documentelor în termenul stabilit 
  5. Dovada actitării taxelor reprezentând impozitul pe clădiri și terenuri 

Documente personale necesare pentru înscriere: 

  • Copie după actul de identitate (valabil) 

Cadastru: 

Persoana trebuie să îndeplienască cumulativ următoarele condiții: 

  1. Are domiciliul în comunitatea marginalizată – Remetea Chiaorului, județul Maramureș 
  2. Dorește înscrierea în cadrul acestei activități prin completarea unei cereri 
  3. Lipsa actelor de identitate