„A doua șansă”

Creșterea nivelului de informare și educație pentru 60 de persoane provenind din comunitatea marginalizată, prin activități de sprijin pentru creșterea accesului, participării la educație și reducerea abandonului școlar prin program de tip „A doua șansă”