Obiective specifice

Obiectivul general este susținut de 7 obiective specifice ce asigură intervenția integrată în cadrul comunității marginalizate, astfel:

  • OS1: Creșterea nivelului de informare și educație pentru 60 de persoane provenind din comunitatea marginalizată, prin activități de sprijin pentru creșterea accesului, participării la educație și reducerea abandonului școlar prin program de tip „A doua șansă”
  • OS2: Creșterea accesului pe piața muncii pentru 300 de persoane din comunitatea marginalizată, de vârstă activă și care au capacitatea de muncă, prin furnizarea de servicii de: informare și consiliere profesională pentru 280 de persoane, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, mediere pentru 250 de persoane.
  • OS3: Dezvoltarea antreprenoriatului în comunitatea marginalizată prin creșterea abilităților și competențelor antreprenoriale pentru 140 de persoane din grupul țintă și acordarea de subvenții, susținerea înființării a unui număr de 40 afaceri, inclusiv a ocupării pe cont-propriu.
  • OS4: Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate (servicii de asistență și suport – recuperare/reabilitare funcțională – servicii medicale de kinetoterapie, servicii de asistență medicală comunitară, Centru de zi) adresate populației din comuntiatea marginalizată Remetea Chioarului și furnizarea acestor servicii către 556 de persoane afectate sau aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
  • OS5: Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru 50 de gospodării care trăiesc în condiții precare, afectate sau aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată avută în vedere.
  • OS6: Reducerea numărului de persoane fără acte de identitate sau acte de proprietate și asigurarea serviciilor juridice pentru obținerea acestora pentru 32 de cazuri.
  • OS7: Creștearea capacității comunității marginalizate, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, de a depăși situația de vulnerabilitate, de a asigura o îmbunătățire continuă a calității vieții și a dezvoltării locale, prin creșterea gradului de participare socială a membrilor săi și prin înființarea unui ONG care să susțină această dezvolteare și să contribuie la creșterea capacității comunității de a depăși pe termen lung situația de vulnerabilitate, asigurându-se transferul de cunoștințe, competențe și abilități, de a identifica soluții autosustenabile pentru dezvoltarea comunității și rezolvarea problemelor de ordin social ce apar.