Îmbunătățirea condițiilor de locuit 

Criterii de selecție pentru participarea la Îmbunătățirea condițiilor de locuit 

Îmbunătățirea condițiilor de locuit 

Persoana trebuie să îndeplienască cumulativ următoarele condiții: 

  1. Are domiciliul în comunitatea marginalizată – Remetea Chiaorului, județul Maramureș 
  2. Dorește înscrierea în cadrul acestei activități prin completarea unei cereri 
  3. Are titlu de proprietate sau adeverință de la registrul agricol 
  4. Trebuie șă fie luați în evidența serviciu taxe și impozite 
  5. Nivelul precar al condițiilor de locuire care rezultă în urma evaluării condițiilor de locuit

Documente personale necesare pentru înscriere: 

  • Copie după actul de identitate (valabil)