Finalizare cursul „Competențe Antreprenoriale”

PESTE 100 DE PERSOANE AU DOBÂNDIT COMPETENŢE ANTREPRENORIALE ÎN CADRUL PROIECTULUI „Chioar – UNITate în DIVERSitate”

În perioada 04.10.2019-14.10.2019, în Centrul Comunitar Remetea Chioarului a avut loc ultimul curs de „Competenţe antreprenoriale” – grupa 7 –, organizat de Partenerul 1 al proiectului, S.C. 3 ART S.R.L.

Programul de formare antreprenorială s-a adresat tuturor persoanelor care doresc să pornească o afacere în cadrul proiectului şi nu numai, interesate să îşi îmbogăţească cunoştinţele cu privire la administrarea unei companii. La finalul programului, toţi absolvenţii au dobândit competenţe în: întocmirea unui plan de afaceri; identificarea oportunităţilor existente pe piaţă şi surselor de finanţare pentru dezvoltarea propriei afaceri; identificarea priorităţilor organizaţiei; planificarea şi organizarea propriei activităţi; creşterea capacităţii proprii de a-şi pune ideile în practică, urmărind rezultatele propuse iniţial; însuşirea competenţelor antreprenoriale, atitudinilor de lider şi conştientizarea valorilor etice care susţin comportamentele de conducere.

Cursanţii au finalizat programul cu examenul de absolvire susţinut în data de 14.10.2019 şi au obţinut certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional şi european.
Peste 100 de persoane din grupul ţintă al proiectului au acum competenţe de bază în ceea ce priveşte antreprenoriatul.

Programul de formare profesională „Competenţe antreprenoriale” face parte din subactivitatea 3.1. Derularea programului de formare antreprenorială „UNITate în DIVERSitate”, destinat persoanelor care doresc să îşi deschidă propriile afaceri. În urma absolvirii intregului program, participanţii vor fi pregătiţi şi vor avea cunoştintele necesare pentru a implementa, cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi comunicării, un plan de afaceri pornit de la o idee fezabilă, precum şi cunoştintele necesare pentru gesitoarea şi promovarea afacerii atât în offline, cât şi în online.

Chioar – UNITate în DIVERSitate” a fost conceput, scris, şi implementat de către Primăria Comunei Remetea Chioarului, S.C. 3 ART S.R.L., Asociatia Filantropică „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, Şcoala Gimnazială Remetea Chioarului, pentru a veni în sprijinul comunităţii marginalizate Remetea Chioarului prin măsuri integrate: programe „A doua şansă”, educaţie, formare profesională, consiliere, mediere, ocupare pe piaţa muncii, sprijin financiar, antreprenoriat, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit şi reglementare a actelor de proprietate.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Lasă un răspuns