Obiectivul general al proiectului

Prin obiectivul general al proiectului, partenerii urmăresc dezvoltarea unei abordări integrate de măsuri de sprijin pentru un număr de 556 persoane, în scopul:

-creșterii accesului și participarea la educație

-sprijinirii accesului și menținerea pe piața muncii 

-susținerii antreprenoriatului și ocupării pe cont propriu

-dezvoltării și implementării de servicii de asistență și suport – recuperare/reabilitarefuncțională -servicii medicale de kinetoterapie, servicii de asistență medicală comunitară (Centru de zi ) 

-îmbunătățirii a condițiilor de locuit și furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate/de proprietate.

În acest sens, proiectul propune implementarea unui pachet integrat de măsuri de sprijin cu impact atât la nivel de gospodărie, cât și la nivelul comunității marginalizate Remetea Chioarului. 

Grupul țintă

556 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care:

-186 copii din familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

-70 persoane cu nevoi speciale (femei însărcinate, 25 persoane cu dizabilități, 28 persoane vârstnice) 

-300 persoane între 16 – 64 ani, din care maxim 85 de persoane care sunt încadrate pe piața formală a muncii