Primăria Remetea Chioarului 

Adresa 

Strada Principală nr.80, Remetea Chioarului, Maramureș, România, 437230

Email 

unitateindiversitate@yahoo.com

unitateindiversitateremetea@gmail.com

Telefon

(+40) 740 603 538

Proiect ID: 114852

Titlu Proiect: „Chioar – UNITate în DIVERSitate”

Web Site Proiect: www.chioarunitateindiversitate.ro

Web Site Beneficiar Proiect: www.remeteachioarului.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Web Site POCU: www.fonduri-ue.ro