A7

Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea și acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă

SA7.2

„Acțiuni de faciltare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare partivipativă”

  • În cadrul acestei subactivități, propunem realizarea unui parteneriat local format din reprezentanții ai instituțiilor publice, reprezentanți ai mediului de afaceri local, actori sociali relevanți, cetățeni de pe raza unității administrativ teritoriale, inclusiv persoane din grupul țintă.
  • Subactivitatea va consta în informarea și implicarea membrilor ONG-ului în parteneriate pentru comunitatea marginalizatăm care să aducă valoare și să crească durabilitatea serviciilor înființate, a rezultatealor obținute prin proiect și să sprijine dezvoltarea acesteia. 
  • Scopul va fi identificare ade soluții și măsuri care să contribuie la rezolvarea problemelor, la susținerea activităților din Centrul Comunitar, și a locurilor de muncă nou create, sprijinirea noilor întreprinderi care se vor înființa prin proiect, organizarea de acțiuni în vederea creșterii competențelor locale privind dezvoltarea integrată și sustenabilă a comunității, promovarea și valorificarea potențialului economic și turistic local, acțiuni ce vor duce la dezvoltare locală. 
  • În cadrul acestei subactivități se vor organiza 15 campanii de informare și conștientizare conduse de către membrii din echipele de implementare a tuturor partenerilor din proiect. în scopul promovării comunității și a nevoileor acesteia și a destigmatizării relației rom/român.