Campania de informare și conștientizare Nr.6 „Remetea Antreprenorială 2” – 03.10.2019

S-A DESFĂŞURAT CAMPANIA „REMETEA ANTREPRENORIALĂ 2”

Pe data de 03 octombrie 2019 a avut loc a şasea Campanie de informare şi conştientizare „Eu sunT tU” din cadrul proiectului nostru, intitulată „Remetea Antreprenorială 2”, organizată de S.C. 3 ART S.R.L., alături de Primăria Remetea Chioarului şi Asociaţia Filantropică „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”.

Evenimentul s-a desfăşurat în Centrul Comunitar din Remetea Chioarului, cu începere de la ora 17.00, în faţa unui public format din grupul ţintă al proiectului şi al altor persoane interesate de activităţile organizate.

Startul a fost dat prin prezentarea activităţilor noastre, cu emfază pe importanţa Campaniilor de informare şi conştientizare şi pe partea antreprenorială – componente de bază ale proiectului.
În acest sens, ne propunem promovarea unor forme specifice de incluziune a persoanelor din mediul rural pe piaţa muncii, prin susţinerea unor programe de formare profesională şi antreprenorială şi dezvoltarea spiritului antreprenorial al comunităţii din Remetea Chioarului. Proiectul Chioar UNITate în DIVERSitate oferă locuitorilor posibilitatea de a depune propriile planuri de afaceri la concursul „Antreprenor la mine în sat” şi de a primi un ajutor de minimis pentru înfiinţarea şi demararea afacerilor, de a contribui la transformarea pieţei muncii prin crearea unor noi locuri de muncă.

Cea de-a şasea Campanie a beneficiat de experienţa unor antreprenori din comunitate şi din împrejurimi, care au dezvăluit publicului care au fost motivele ce i-au determinat să facă pasul în mediul de afaceri, care este viaţa de zi a unui antreprenor, situaţiile cu care se confruntă, eşecurile şi succesele care i-au motivat să continue pe cont propriu.

Persoanele din grupul ţintă care doresc să participe la concursul de planuri de afaceri şi să îşi aducă aport la creşterea economică a comunităţii au pus invitaţilor şi experţilor noştri în antreprenoriat diverse întrebări referitoare la drepturile şi responsabilităţile pe care le implică înfiinţarea unei afaceri, la mecanismul de concurs, la partea de buget şi achiziţii, marketing ş.a.m.d.

Chioar UNITate în DIVERSitate a fost conceput, scris, şi implementat de către Primaria Comunei Remetea ChioaruluiS.C. 3 ART S.R.L.Parohia si Asociatia Filantropica Sf Ierarh Iosif Marturisitorul, Şcoala Generală cu Clasele I-VIII Remetea Chioarului, pentru a veni în sprijinul comunităţii marginalizate Remetea Chioarului.

Este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv specific 4.1: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate”.

Lasă un răspuns