A7

Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea și acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă

SA7.1

„Ateliere Interculturale – acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea”

  • Pornind de la experiența tuturor partenerilor în derularea activităților de voluntariat și mobilizarea a comunității, în cadrul SA7.1 se vor dezvolta campanii de voluntariat în care să fie implicați membrii comunității, dar și alți voluntari externi, indiferent de vârstă și categorie socială. 
  • Dorim ca membrii comunității să conștientizeze responsabilitatea pe care o au față de aceasta și implicarea în activitățile organizare prin proiect, cu scopul creșterii gradului de participare socială. 
  • Campania promovează nediscriminarea, toleranță și acceptarea diversității în rândul comunității și susține participarea activă în comunitatea indiferent de etnie, religie, gen, nicel de instruire sau alte criterii discriminatorii. 
  • 24 de Ateliere Interculturale se vor desfășura în Centrul Comunitar de servicii integrate, dezvoltat în cadrul proiectului, și se vor axa, pe de-o parte pe dezvoltarea aptitudinilor persoanelor care fac parte din grupurile marginalizate, și nu numai; aici se vor învăța îndeletniciri practice sau își vor dezvolta hobby-urile. Pe de altă parte, atât membrii comunității minore rome, cât și cei ai comunității majoritare rome își vor prezenta obiceiurile ancestrale – muzica, dansuri, port tradițional – prin orgnizarea unor „Zile ale diversității” în cadrul Atelierelor Interculturale. Scopul „Zilelor Diversității”îl reprezintă educarea și informarea oamenilor asupra diferențelor și asemănărilor dintre cele două culturi și parcurgerea unor pași importanți înscpe comunitatea integrată a culturilor reprezentative localității Remetea Chioarului 
  • Atelierele interculturale vor funcționa în continuare și după terminarea perioadei de implementare a proiectului. Prin implicarea voluntarilor, în special al celor din interiorul comunității, se asigură transferul de know-how de la experții din cadrul proiectului și voluntarii cu experiențe și cunoștințe utile pentru comunitatea vor fi organizate acțiuni motivaționale – concursuri lunare/anuale de tipul voluntarul lunii/anului.