Atelier Intercultural Nr.9 „Dialog intercultural și interetnic” – 29.07.2019

Echipa proiectului „Chioar – UNITate în DIVERSitate” mulțumește tuturor persoanelor pentru prezența lor în data de 29.07.2019 la cel de-al nouălea Atelier Intercultural „Dialog intercultural și interetnic”

În completarea lui Victor Hugo, care mărturisea că : “Toleranţa este singura flacără care poate lumina înăuntrul unui suflet mare”, filozoful francez Voltaire, scria undeva: „A ne ierta reciproc e prima lege a naturii”. Egalitatea între oameni ar trebui să reprezinte un mod real de viaţă şi nu doar o concepţie la nivel declarativ, care uneori este imposibil de atins. A face posibil ca egalitatea între oameni să devină cu adevărat realitate, este nevoie de cunoaștere. De cunoașterea interlocutorului tău, prin disponibilitate dar mai ales prin dialog. Cultivarea dialogului și a tuturor principiilor derivate din acesta conduce la înțelegerea reciprocă, la respect și de ce nu, la colaborare.
Trebuie mai întâi să îl cunoaștem pe celălalt pentru a ajunge să întelegem că un alt fel de a trăi și de a gândi nu înseamnă o amenințare; este un alt mod de a fi, ce poate fi contemplat în mod pacific’. Așadar, necesitatea deschiderii spre alte culturi, etnii și religii, cerința de a-l cunoaște și de a-l întelege pe celălalt fără a ascunde sau a renega propria identitate și, mai ales, fără a renunța la propria conștiință culturală, etnică și religioasă sunt exigentele celui de al treilea mileniu crestin.

La Atelier s-a urmărit scoaterea în evidență a asemănărilor care există între etnii – maghiari, romi și români – și care erau tradițiile care se practicau la nunți.
Activitățile principale al Atelierului au fost: prezentarea unui power point pe tema obiceiurilor de nuntă din fiecare etnie; interpretarea unor cântece și jocuri care se regăseau în fiecare etnie; discuții despre inportanța aparținerii fiecărei etnii; prezentarea valorilor fiecărei etnii și a tradițiilor (dans, cântece); realizarea unui dialog despre momentul așezării romilor în Remetea Chioarului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: “Chioar-UNITate în DIVERSitate”
Axa prioritară 4: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.
Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 21.475.683,97 lei.

Proiectul se va implementa pe parcursul a trei ani, în perioada Mai 2018 – Mai 2021, în localitatea Remetea Chioarului, județul Maramureș.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de email chioarunitateindiversitate@yahoo.com sau vizitând pagina web a proiectului www.chioarunitateindiversitate.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.rowww.runv.ro

Lasă un răspuns