Atelier Intercultural Nr.10 „Activități de toamnă” – 12.09.2019

🍂🍁🍀 🍏🍎🍐🍇🍑🍅🍆🥒🌶🥕🥔

Toamna mândră, harnică și darnică se arată și la Centrul Comunitar, din Remetea Chioarului, la Atelierul Intercultural nr. 10 – Activități de toamnă, din cadrul proiectului „Chioar – UNITate în DIVERSitate”.
Acest Atelier și-a propus să pună în valoare imaginația și creativitatea copiilor, cei mai mici beneficiari ai proiectului, dar, mai ales, să ofere oportunitatea de a petrece timp de calitate împreună.
Fiecare copil a creat colaje decorative unice, în culorile toamnei, picturi și planșe cu fructe și legume. Ghicitorile mult îndrăgite de micuți au fost și ele prezente la activitate, am descoperit particularitățile fructelor și legumelor și beneficiile acestora pentru sănătate.
Acest Atelier Intercultural din cadrul subactivității 7.1, a fost organizat cu ajutorul voluntarilor și a experților din cadrul proiectului și a avut scopul de a oferi copiilor din comunitățile defavorizate și nu numai, experiențe de învățare prin joc, explorare și colaborare, aprofundarea cunoștințelor și nu în ultimul rând respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminarea.

Activitatea 7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea și acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea
problemelor comunității printr-o abordare participativă
Subactivitatea 7.1 „Ateliere Interculturale – acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea”.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: “Chioar-UNITate în DIVERSitate”
Axa prioritară 4: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.
Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 21.475.683,97 lei.

Lasă un răspuns