Anunț selecție Cadre Didactice „A doua șansă” – Octombrie 2019

Școala Gimnazială Remetea Chioarului organizează concurs pentru ocuparea de posturi vacante în cadrul proiectului „Chioar-UNITate in DIVERSitate”.

Posturile sunt scoase la concurs cu timp parțial și pe perioadă determinată. Perioada contractului de muncă este determinată de programul „A doua șansă” respectiv de programul și orarul disciplinelor aferente posturilor vacante.

În vederea atingerii rezultatelor Activității 1 „Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie: „A doua şansă” pentru comunitatea marginalizată romă din Remetea Chioarului și a subactivității SA1.2. „A doua şansă” – reîntoarcerea în sistemul de educaţie primar şi gimnazial, se vor selecta și contracta cadre didactice:

1) Experți învățământ secundar inferior gimnazial
2) Experți dirigenție
3) 1 expert învățământ primar

Pentru mai multe detalii ne puteți vizita la Școala Gimnazială Remetea Chioarului sau ne puteți contacta la numărul de telefon 0262288005

Lasă un răspuns