Activități

A1

Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: „A doua șansă” pentru comunitatea marginalizată din Remetea Chioarului 

SA1.1

Acces și participare la educație – Programe integrate: consiliere, mentorat și sprijin individual în educație 

SA1.2

„A doua șansă” – reîntoarcerea în sistemul de educație primar și gimnazial 

A2

Sprijin pentru accesul pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziunea din comunitatea marginalizată Remetea Chioarului 

SA2.1

Selecția persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune din comunitatea marginalizată Remetea Chioarului care urmează să participe la programe integrate 

SA2.2

Informare și consiliere vocațională Chioar – UNITate în DIVERSitate

SA2.3

Derularea programelor de formare profesională destinate comunității marginalizate Remetea Chioarului 

SA2.4

Derularea programelor de mediere pe piața muncii – Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de mună

A3

Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității marginalizate Remetea Chioarului , inclusiv a ocupării pe cont propriu 

SA3.1

Derularea programului de formare antreprenorială „UNITate în DIVERSitate”

SA3.2

Servicii suport pentru înființarea de noi afaceri 

SA3.3

Derularea concursului de planuri de afaceri „Antreprenor la mine în sat”

SA3.4

Înființarea și subvenționarea afacerilor câștigătare 

A4

Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii integrate în cadrul Centrului comunitar „UNITate în DIVERSitate” Remetea Chioarului 

SA4.1

Centrul comunitar „UNITate în DIVERSitate” – Înființarea, amenajare și dotare pentru nevoile comunității 

SA4.2

„UNITate în DIVERSitate” Remetea Chioarului – Organizare, acreditare și furnizare servicii integrate în cadrul Centrului comunitar 

SA4.3

Dezvoltarea metodologiei interne de furnizare a serviciilor în cadrul Centrului comunitar „UNITate în DIVERSitate” Remetea Chioarului 

A5

Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă

SA5.1

Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă

A6

Acordarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor 

SA6.1

Acordarea de asistență juridică în vederea sprijinirii persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune din comunitatea marginalizată pentru reglementarea actelor 

A7

Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea și acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă

„Ateliere Interculturale – acțiuni de implicare activă și coluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea”

„Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă”

A8

Managementul proiectului 

SA8.1

Furnizarea resurselor necesare inplementării proiectului – cheltuieli indirecte 

SA8.2

Managementul de proiect și publicitate proiect 

A9

Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizate Remetea Chioarului 

SA9.1

Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizare Remetea Chioarului