„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

 Reducerea ratei de sărăcie persistentă și excluziunea socială pentru 556 de persoane din comunitatea marginalizată – Remetea Chioarului, Maramureș, județul Maramureș prin măsuri integrate de programe „A doua șansă”, educație, informare, formare profesională, consiliere și mediere, ocupare, sprijin financiar, antreprenoriat, îmbunătățire a condițiilor de locuit și reglementare a actelor de proprietate.  

Valoarea totală a proiectului: 21.475.683,97 lei

Valoarea cofinanțării UE: 18.077.434,27 lei

Perioada de implementare a proiectului: mai 2018 – mai 2021

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro